602 00 Brno, Jiráskova 27
IČO: 46995773 DIČ: CZ46995773
fakturační adresa:HEREL spol. s r.o., Jiráskova 27, 602 00 Brno
korespondenční adresa:  HEREL spol. s r.o., V Polích 20, 619 00 Brno
jednatelé společnosti:Pavel Šimunek, +420 777 939 177, simunek.pavel@centrum.cz
Ing. Petr Herel, +420 602 508 932, herel@herel.cz
provozovna:areál firmy MANAG MS a.s., Písečná 5, 620 00 Brno – Brněnské Ivanovice

PROFIL FIRMY

Firma HEREL s.r.o. Brno byla založena v roce 1993 jako dceřiná společnost firmy IMOS holding s.r.o., která vznikla privatizací Vodohospodářských staveb Brno s.p. Od roku 1994 působí jako samostatný podnikatelský subjekt.

Zaměření firmy je od počátku založené na vysoké odbornosti techniků, kteří se u Vodohospodářských staveb Brno s.p. dlouhodobě zabývali problematikou vodotěsnosti vodohospodářských objektů, kanalizačních trub a spojů, zaváděním technologie výroby betonových a železobetonových trub s integrovaným spojem u výroben prefabrikátů, posuzováním materiálů pro výstavbu inženýrských sítí, diagnostikou a pod.

V současné době je činnost firmy soustředěna především na oblast zkoušek vodotěsnosti kanalizací a objektů na kanalizačních řadech, jak nově budovaných, tak stávajících. Zkoušky vodotěsnosti trub prováděné již od roku 1999 téměř výhradně vzduchem podle ČSN EN 1610 plně nahradily zkoušky prováděné vodou.

Komplexní vodotěsnost kanalizačních řadů zajišťují rovněž prováděné sanace kanalizačních šachet a dalších vodohospodářských objektů, vrtání otvorů pro napojení kanalizačních přípojek včetně osazení kameninového hrdla.

Dlouhodobé zkušenosti pracovníků firmy HEREL s.r.o. Brno v oboru vodotěsnosti stok a vodohospodářských objektů a provádění jejich sanací ověřenými technologiemi a materiály, dávají záruku profesionální práce.

Kontaktujte pracovníky firmy HEREL s.r.o., kteří jsou připraveni Vám zodpovědět Vaše dotazy a vyřešit problémy týkající se výstavby a vodotěsnosti stokových sítí, objektů, kanalizačních přípojek, ale i ostatních vodohospodářských staveb.

 


  0055601
©2001 Marek Černocký, MARVINS s.r.o.